SHOWCASE

40,00 

SKU: RvDP-SHOWCASE Kategoria:

Opis

Showcase (formacje taneczne styl REGGAETON/TWERK/DANCEHALL) :

• formacja prezentuje się do muzyki własnej. Prezentacja może trwać maksymalnie 210 sekund (3:30 min),

• każda grupa prezentuje się raz w danym stylu tanecznym,

• zwycięską formację wybierają sędziowie.

• kategoria formacje zostanie przeprowadzona w obrębie 3 styli (dancehall, reggaeton, twerk) jednocześnie. Wyłoniona zostanie najlepsza prezentacja.  Przekroczenie czasu prezentacji jest jednoznaczne z dyskwalifikacją grupy.

• muzykę dla formacji należy przekazać organizatorowi do dnia 01.04.2024 , na adres mailowy biuro@rvdk.eu – DOPISEK : Showcase